Christianne s fotoweb
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Wat houdt outplacement in?

Outplacement is de begeleiding door een deskundige die een werknemer krijgt aangeboden bij ontslag. Meestal wordt outplacement aangeboden wanneer er sprake is van een reorganisatie of wanneer de werknemer deze niet meer op de juiste plek zit. Je kunt hierbij denken aan een boventallig geraakte medewerker of een medewerker die niet (meer) goed kan opschieten met zijn leidinggevende.  Outplacement kan dan zowel voor werkgever als werknemer een passende oplossing bieden doordat de werknemer begeleid wordt naar een nieuwe baan. Outplacement is dus altijd gericht op de toekomst en zorg er bovendien voor dat werkgever en werknemer op een nette manier en zonder rancune over en weer afscheid van elkaar kunnen nemen.

Kennismakingsgesprek en intake

Meestal start een outplacementtraject met een vrijblijvende kennismaking tussen de werknemer en de coach van het outplacementbureau. Wanneer er een klik is wordt er doorgaans een afspraak gemaakt voor de intake. Tijdens de intake wordt het plan van aanpak vastgesteld aan de hand van de behoeftes en mogelijkheden van de werknemer.

Verwerking van het ontslag

Wanneer een werknemer wordt ontslagen en hij in aanmerking komt voor outplacement zal vaak eerst aandacht worden besteed aan het leren accepteren en verweken van het ontslag. Teleurstelling, woede, rancune en onzekerheid zijn gevoelens die vaak terugkomen. Tijdens het outplacementtraject wordt een luisterend oor geboden en leert de medewerker met een positieve blik naar de toekomst te kijken.

Wat kan ik en wat wil ik?

Om goed en doelgericht te kunnen solliciteren is het belangrijk dat eerst de competenties van de ontslagen medewerker in kaart gebracht worden. Vooral de vraag wat wil ik is belangrijk om te beantwoorden. Een nieuwe baan is immers pas echt duurzaam wanneer deze ook echt bij je past. Meestal worden competenties en doelen middels testafnames en persoonlijke gesprekken vastgesteld.

De arbeidsmarkt op

Vervolgens wordt de medewerker klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. De werknemer heeft in de vorige fase al inzicht gekregen in sterke en zwakke punten, maar moet deze nu ook leren te presenteren en te benoemen. Daarbij wordt zowel op schriftelijke communicatie (brief, cv, LinkedIn) als de mondelinge presentatievaardigheden en het leren netwerken gefocust.

Tijdens outplacement word je ook vaak geleerd hoe je beter kunt netwerken

Tijdens het outplacementtraject word je als werknemer geholpen met het vinden van leuke vacatures. De werknemer moet het uiteindelijk altijd zelf doen maar kan natuurlijk actief ondersteund worden door zijn of haar coach.

https://www.outplacementverzekering.nl